Relaterte artikler

Der er ikke skrevet nogen artikler i denne kategori

En fremtidig styling plan med loggs styling template

Så eg har gått de siste par dage og lest en del artikler og set en masse film, med CSS Grid.

Nå idag bruker Loggs Bootstrap 4 framework, men med tanke på SEO, PageSpeed og mobile Responsive eller Mobil fleksibilitet, så kunne eg godt tenke meg og konventere ennå en gang til et nyt og bedre template til Loggs Lenkekatalog.

Største grunnen til at eg tenker på CSS Grid er fordi, det er altid bedre og bruke First End produkter istedet for Third End som foreksempel Bootstrap 4, som er bygget opp omkring HTML5, CSS3 og Javascript m.m. hvor imot CSS Grid er Core Program og jobber 100% med HTML5 og dette kunne potentielt boost Loggs PageRank.

Men her de siste dage har Loggs tat et par kjempe spring på Google søkeresultatet og hvis eg ville konventere fra Bootstrap 4 til CSS Grid, så vil eg og gjerne ha muligheten for at lese mine resultatet på søkemaskiner som Google og Bing ovs.

I processen og gå fra det ene til det annet, så tru eg vil begjynne med lit backend programmering skjult vek fra alle også vente lit på at Loggs PageRanking stabilisere seg igjen og her etter bare switche fra det Bootstrap 4 til CSS Grid på en gang.

Artikkel er skrevet den 26. Jan. 2018 kl. 12:55